Как COVID-19 промени правилата на играта за международни доставки

Бизнес

Пандемията от COVID-19 безспорно се отрази на начина на живот на хората по целия свят. Много отрасли понесоха значителни загуби по време на въведените ограничителни мерки, като част от тях бяха принудени да спрат дейността си за известно време. Забележителен ръст по време на пандемията регистрира онлайн търговията, като експерти го определят в порядъка на 50% в сравнение с предпандемичните години. Все повече хора започнаха да пазаруват по Интернет, поради факта, че много от физическите магазини бяха затворени заради мерките срещу разпространение на COVID-19. Това неминуемо се отрази и на сферата на международни доставки. Куриерските фирми се сблъскаха с редица рестрикции и изисквания, но и получиха повече пратки за обслужване с оглед нарасналия интерес към пазаруването по Интернет, който се запази и след отпадане на ограниченията.

Онлайн търговията запазва своята популярност

Веднъж установили предимствата на пазаруването по Интернет, хората продължават да го използват и след пандемията от COVID-19. Онлайн търговията създава значителни възможност, както за клиентите, така и за търговците. Когато пазаруват по Интернет, хората могат да избират от по-голямо разнообразие от стоки и да го правят в удобно за тях време, без да се съобразяват с работно време на магазини и натовареност на обектите. Разширявайки предложенията си за дистанционни поръчки в своите сайтове, търговците имат възможност да достигнат до все повече клиенти и то от различни страни. Освен доброто качество на стоките, трябва да се осигурят и надеждни международни доставки, които да бъдат изпълнявани в срок. Транспортните и логистични ограничения по време на COVID-19 предизвикаха редица трудности при извършването на международни доставки, но добрите и професионално ориентирани фирми намериха начин да се справят, без да изгубят доволни клиенти.

СХОДНИ ПУБЛИКАЦИИ:  Изграждане на устойчиви бизнес модели през новата година

Професионалните международни доставки бяха оптимизирани по време на пандемията

От една страна под натиска на рестрикциите, а от друга – за да отговорят на повишеното търсене заради засиления интерес към онлайн търговията, куриерските фирми трябваше да оптимизират дейността си, за да съумеят да се справят подобаващо. Проверените взаимоотношения с подизпълнители и партньори в различни страни, се оказаха решаващи, за да бъдат изпълнени качествено и в срок заявените международни доставки. Много фирми прибегнаха и към изграждането на повече складове и логистични центрове, които да оптимизират дейността по международни доставки и да неутрализират всички смущения и трудности, които може да възникнат по трасето.

Устойчивите и екологични решения станаха по-предпочитани след пандемията

Ограниченията и рестрикциите, наложени върху различни бизнеси по време на пандемията, имаха и един позитивен ефект. Хората осъзнаха какво е влиянието на някои отрасли върху екологията, след като забелязаха значително подобрение в чистотата на въздуха, когато те бяха възпрепятствани да работят на пълни обороти. След отпадане на мерките, стремежът към екосъобразен начин на живот и намаляване на въглеродния отпечатък стана още по-важен за обществото. В сферата международни доставки желанието за по-зелени, щадящи и пестящи време, ресурси и пари методи, става все по-важно. Доказани фирми в бранша като Direx търсят все по-ефективни начини да оптимизират дейността си и да предложат на клиентите по-бързи, но и екологични международни доставки. Напредъкът на новите технологии, както и опитът след пандемията от COVID-19 безспорно оказват позитивно въздействие в посока усъвършенстване на куриерските услуги от гледна точка на повече ползи, както за търговци, така и за потребители.

СХОДНИ ПУБЛИКАЦИИ:  Счетоводство на онлайн магазин - какви качества да търсим в бъдещия счетоводител
Оценете този материал
( 1 assessment, average 5 from 5 )
Финансови новини и съвети за успешен бизнес
Add a comment